vrijdag 22 maart 2019   
 
 Onderhoud voetballen

 1. Vooraleer eerste maal op te blazen, eerst druppel ventielolie in het ventiel laten vloeien. Dit regelmatig herhalen bij droog weer en vooral in het begin van het seizoen om te vermijden dat blaas losspringt door de droogte van het ventiel.
   
 2. We blazen bal eerste maal op overdruk, d.w.z. ongeveer 1,0 i.p.v. 0,7 / 0,8 en dit om de bal zo snel mogelijk op de gewenste druk 0,7 / 0,8 te zetten.
   
 3. Na gebruik de ballen regelmatig afwassen om zandresten e.a. uit de naden te verwijderen, en dit om verharding van de naden tegen te gaan. gebruik hiervoor opnieuw ventielolie.
   
 4. Laat regelmatig een beetje druk van de ballen, vooral in natte toestand. Dat geeft de buitenkant blaas en binnenkant bal de gelegenheid om te drogen, om dan voor gebruik de bal terug op de gewenste druk te zetten.
   
 5. Laat de ballen steeds drogen in normale kamertemperatuur en ze zeker niet laten bevriezen.
   
 6. Bij het opblazen steeds de naald loodrecht in het ventiel steken, dit om te voorkomen dat men de blaas zou kapot steken. 


Onderhoud van keeperhandschoenen
Onderhoud voetballen
Onderhoud van voetbalschoenen
Onderhoud studs van voetbalschoenen